Presidenta: Corona Ferrer

Secretaria: Alba Roca

Tresorera: Mª Lourdes Salinas

Vocals:

Albert Sala

Lluisa Bernat

Teresa Micaló

MªAngels Oliveras

Maria Esparraguera

Carmen Ventura

Carmen Silvestre

Zarinda Álvarez

Mati Rubio

Pilar Avila